eLABa objektas:   "Organizacijos kultūros ir darbuotojų kūrybinio aktyvumo sąsaja ir įtaka įmonės veiklos efektyvumui", 2010,D:20100615:155751-38865
E. dokumentai
ETD (LT)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100615_155751-38865
Dokumentas Magistro darbas
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Mokslo kryptis 03 S - Vadyba ir administravimas
Atsakomybė Cibulskaitė, Aistė - Magistro baigiamojo darbo autorius
Purlys, Česlovas - Magistro baigiamojo darbo vadovas
Bivainis, Juozas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Dubinas, Valentinas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Tunčikienė, Živilė - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Tunčikienė, Živilė - Magistro baigiamojo darbo recenzentas
Drejeris, Rolandas - Magistro baigiamojo darbo recenzentas
Vaičiulis, Rimgaudas Stanislovas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos pirmininkas
Purlys, Česlovas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Vilniaus Gedimino technikos universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Organizacijos kultūros ir darbuotojų kūrybinio aktyvumo sąsaja ir įtaka įmonės veiklos efektyvumui
Organizational culture and personnel creative activeness correlation and influence on company’s efficiency
Santrauka [EN]

It is pending in this work a need of organizational culture and personnel creative activness in organization to reach the main objective of its’ – efficiency. It is shown personnel creativity and innovation importance to organization in this work, represented organizational culture, personnel creativity, marketing culture and structure and internal marketing theoretical analysis. Operating data of survey there were discovered personnel needs, attitude to organization, innovation, the way organizational culture should be, the importance of head and personnel part in organization. There was made a model of correlation between organizational culture and personnel creative activness and their influence on company’s efficiency with reference to survey results. The conclusions and suggestions were drawn after sifting theoretical and practical aspects of correlation between organizational culture and personnel creative activness and their influence on company’s efficiency.

Raktažodžiai: innovation, organization, organizational culture, personnel, personnel creativity.