eLABa objektas:   "The manifestation and development of new religions in Lithuania: Case study of Art of Living Foundation", 2009,D:20091029:104714-07143
E. dokumentai
ETD (EN)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20091029_104714-07143
Dokumentas Daktaro disertacijos santrauka
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Vytauto Didžiojo universitetas
Mokslo kryptis 05 S - Sociologija
Atsakomybė Ališauskienė, Milda - Disertacinio darbo autorius
Kuznecovienė, Jolanta - Disertacinio darbo mokslinis vadovas
Matulionis, Arvydas Virgilijus - Disertacinio darbo gynimo tarybos pirmininkas
Vosyliūtė, Anelė - Disertacinio darbo oponentas
Rothstein, Mikael - Disertacinio darbo konsultantas
Račius, Egdūnas - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Norkus, Zenonas - Disertacinio darbo oponentas
Reingardė, Jolanta - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Leonavičius, Vylius - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Mažeikis, Gintautas - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Vytauto Didžiojo universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) The manifestation and development of new religions in Lithuania: Case study of Art of Living Foundation
Naujųjų religijų raiška ir ypatumai Lietuvoje: "Gyvenimo meno" fondo atvejo studija
Santrauka [EN]

The author discusses how new religions manifest and develop in Lithuania having invoked the case study of new religion - Art of Living Foundation. The case study is researched from three perspectives - religion in Western society, religion in Post-communist society and religion in Lithuania. The empirical data from the fieldwork in the Art of Living Foundation reveals the peculiarities of this new religion within leadership, membership, teaching about religiosity and spirituality and relations with society.

Raktažodžiai: new religions, sects, cults, sociology of religion