eLABa objektas:   "Naujųjų religijų raiška ir ypatumai Lietuvoje: "Gyvenimo meno" fondo atvejo studija", 2009,D:20091029:103536-58650
E. dokumentai
ETD (LT)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20091029_103536-58650
Dokumentas Daktaro disertacija
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Vytauto Didžiojo universitetas
Mokslo kryptis 05 S - Sociologija
Atsakomybė Ališauskienė, Milda - Disertacinio darbo autorius
Kuznecovienė, Jolanta - Disertacinio darbo mokslinis vadovas
Reingardė, Jolanta - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Matulionis, Arvydas Virgilijus - Disertacinio darbo gynimo tarybos pirmininkas
Mažeikis, Gintautas - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Leonavičius, Vylius - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Rothstein, Mikael - Disertacinio darbo konsultantas
Norkus, Zenonas - Disertacinio darbo oponentas
Vosyliūtė, Anelė - Disertacinio darbo oponentas
Račius, Egdūnas - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Vytauto Didžiojo universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Naujųjų religijų raiška ir ypatumai Lietuvoje: "Gyvenimo meno" fondo atvejo studija
The manifestation and development of new religions in Lithuania: Case study of the Art of Living Foundation
Santrauka [EN]

Dissertation analyzes the manifestation and peculiarities of new religions in Lithuania with the case study of the Art of Living Foundation. The theoretical part of the work presents the analysis of new religion Art of Living Foundation from three perspectives - religion in Western society, religion in Post-communist society and religion in Lithuania. The empirical part of the work presents the data from the fieldwork in the Art of Living Foundation. The data of the participant observation and semi-structured interviews reveals the peculiarities of new religion in the fields of leadership, membership, teaching about religiosity and spirituality and relations with society.

Raktažodžiai: new religions, sects, cults, sociology of religion