eLABa objektas:   "Religinis socialinis ugdymas evangelikų reformatų šeimoje ir bendruomenėje", 2009,D:20090629:155056-84623
E. dokumentai
ETD (LT)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090629_155056-84623
Dokumentas Magistro darbas
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Vilniaus pedagoginis universitetas
Mokslo kryptis 07 S - Edukologija
Atsakomybė Liaukevičienė, Dalia - Magistro baigiamojo darbo autorius
Žadeikaitė, Loreta - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Suboč, Violeta - Magistro baigiamojo darbo vertinimo posėdžio sekretorius
Indrašienė, Valdonė - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Valantinas, Antanas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Petruškevičiūtė, Auksė - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Zuoza, Rolandas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos pirmininkas
Uzdila, Juozas Vytautas - Magistro baigiamojo darbo vadovas
Zaleskienė, Irena - Magistro baigiamojo darbo recenzentas
Vilniaus pedagoginis universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Religinis socialinis ugdymas evangelikų reformatų šeimoje ir bendruomenėje
Religious social education in the family and community of Evangelic reformats
Santrauka [EN]

The objective of the Master’s thesis is: to analyze the process of restoration of communal religiousness and sociability of Lithuanian Evangelic Reformat community both theoretically and empirically as well as to emphasize its influence on families of community members and their children. Object of investigation: Lithuanian church of Evangelic Reformats and its communal religiousness. Religious feelings in the Reformat community are seen as common activity seeking to understand the word of God better, develop cultural awareness and check one’s knowledge in relation with others. The church of Evangelic Reformats seeks to restore the system of religious upbringing and takes care of religious development of members of the community at different levels.

Raktažodžiai: religious education, social education, communal religiousness