eLABa objektas:   "Lietuvos ekonomikos augimo ir jį atspindinčių makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių analizė ir įvertinimas", 2008,D:20080925:115521-03102
E. dokumentai
ETD (LT)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080925_115521-03102
Dokumentas Magistro darbas
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Šiaulių universitetas
Mokslo kryptis 04 S - Ekonomika
Atsakomybė Grigaitė, Sandra - Magistro baigiamojo darbo autorius
Karpavičius, Henrikas - Magistro baigiamojo darbo vadovas
Čiegis, Remigijus - Magistro baigiamojo darbo recenzentas
Šileika, Algis - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos pirmininkas
Tamašauskienė, Zita - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Norkuvienė, Auksė - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Lileikienė, Angelė - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Šiaulių universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Lietuvos ekonomikos augimo ir jį atspindinčių makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių analizė ir įvertinimas
The analysis and evaluation of the macroeconomic indicators which reflect the economics growth
Santrauka [EN]

In this study is analyzed which macroeconomic indicators stronger influence economic growth. Economic growth is realized as the growth of the gross domestic product. In the first part of this study are analyzed practical and theoretical researches of the factors of economic growth of Lithuanian and foreign authors. In the analytic part of the study there is used statistical – econometrical (regression, elasticity, corral, method of Okun), methods of detail, evaluation of expert. There is confirmed the hypothesis, that the method of Okun in period of 2001 – 2007 years gets another relation than 1: 2,5. There is used statistical data which is used from Department of Lithuanian Statistics, Lithuanian Free Market Institute, commercial banks annual reports, Euro stat, Lithuanian government and ministers

Raktažodžiai: economic growth, macroeconomic indicators, interrelation