eLABa objektas:   "Lietuvos 2007 – 2013 metų ES Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos II-sios prioritetinės krypties – Konkurencinga ekonomika – perspektyvų numatymas", 2008,D:20080925:101311-15760
E. dokumentai
ETD (LT)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080925_101311-15760
Dokumentas Magistro darbas
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Šiaulių universitetas
Mokslo kryptis 03 S - Vadyba ir administravimas
Atsakomybė Lauruškaitė, Renata - Magistro baigiamojo darbo autorius
Kriščiūnas, Kęstutis - Magistro baigiamojo darbo vadovas
Mažeikienė, Natalija - Magistro baigiamojo darbo recenzentas
Domarkas, V. - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos pirmininkas
Matakas, Juozas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Šaparnienė, Diana - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Tamošiūnas, Teodoras - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Žalienė, Irina - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Šiaulių universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Lietuvos 2007 – 2013 metų ES Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos II-sios prioritetinės krypties – Konkurencinga ekonomika – perspektyvų numatymas.
Perspectives of the second strategy‘s priority – Competitive economy – for the year 2007 – 2013 of Lithuanian EU Structural support usage.
Santrauka [EN]

Perspectives of the second strategy‘s priority – Competitive economy – for the year 2007 – 2013 of Lithuanian EU Structural support usage are analysed in master‘s final work. Final master‘s work consists of two parts. In the first part of the work conception of Competitive economy is analysed. As well as Lithuanian Competitive economy‘s streangths, weaknesses, threats and opportunities for country‘s economy competitivenes increasement and development are analysed. In the second part of the work, EU structural support, its priorities, Competitive economy priority themes and financing of Lithuania for the year 2004–2006 and 2007–2013 are described. Lithuania, Romania and Estonia‘s EU Stuctural funds support for priority Competitive economy is compared. Lithuania Competitive economy‘s perspectives are forseen after using EU Structural support.

Raktažodžiai: Competitive economy, competitiveness, ES structural support