eLABa objektas:   "Lietuvos ekonominį išsivystymą apibūdinančių makroekonominių rodiklių tyrimas 2002 – 2005 metais", 2007,D:20070816:160304-25978
E. dokumentai
ETD (LT)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_160304-25978
Dokumentas Magistro darbas
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Šiaulių universitetas
Mokslo kryptis 04 S - Ekonomika
Atsakomybė Butkutė, Jolanta - Magistro baigiamojo darbo autorius
Martinkutė, Agnė - Magistro baigiamojo darbo autorius
Šileika, Algis - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos pirmininkas
Gailevičiūtė, Lina - Magistro baigiamojo darbo vertinimo posėdžio sekretorius
Čiegis, Remigijus - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Karpavičius, Henrikas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Lileikienė, Angelė - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Tamašauskienė, Zita - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Šileika, Algis - Magistro baigiamojo darbo vadovas
Tamašauskienė, Zita - Magistro baigiamojo darbo recenzentas
Šiaulių universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Lietuvos ekonominį išsivystymą apibūdinančių makroekonominių rodiklių tyrimas 2002 – 2005 metais
Research of Macroeconomic Indicators Impacting Lithuanian Economic Development 2002 – 2005
Santrauka [EN]

There is analyzed economic development conception according to economic growth models that were presented by foreign and local scientists, principals of sustainable development and classification of economic resources in this final Master`s work. The analytic part of this final paper represents complexing research of indicators impacting Lithuanian economic growth, the analyse of the main items of the balance of payments, multicriterial evaluation of Lithuania`s position according to the Baltic countries. Hereudering the results of the research, there is made perspective evaluation of the main factors of economic development. According to human, material and financial resources basics, there are presented the main trends in Lithuanian economic growth.

Raktažodžiai: Economic development, macroeconomic indicators, economic growth, economic resources, sustainable development