eLABa objektas:   "Dėl suklydimo sudarytų sandorių nuginčijimo ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms institutų analizė", 2007,D:20070102:191732-81621
E. dokumentai
ETD (LT)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070102_191732-81621
Dokumentas Magistro darbas
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Mykolo Romerio universitetas
Mokslo kryptis 01 S - Teisė
Atsakomybė Grincevičiūtė, Asta - Magistro baigiamojo darbo autorius
Dambrauskaitė, Asta - Magistro baigiamojo darbo vadovas
Gurevičius, Sigitas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Zmejauskaitė, Rūta - Magistro baigiamojo darbo vertinimo posėdžio sekretorius
Usonienė, Jūratė - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Rudzinskas, Antanas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Pakalniškis, Vytautas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos pirmininkas
Papirtis, Leonas Virginijus - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Tikniūtė, Agnė - Magistro baigiamojo darbo recenzentas
Kudinavičiūtė, Inga - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Mykolo Romerio universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Dėl suklydimo sudarytų sandorių nuginčijimo ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms institutų analizė
The Analysis of Institutes of Anullement of Transactions Accomplished under Influence of Error and Performance of Contractual Obligations in a Case of Change of Circumstances
Santrauka [EN]

The purpose of this study is to reveal the matter of legal practice of institutes of transactions accomplished under influence of error and performance of contractual obligations in a case of change of circumstances.

In the first chapter author provides the conception of contracts accomplished under influence of error, classification into mutual and unilateral mistakes, separate bases that misleads a person, also legal consequences of anullement of such a transactions. In the second chapter author provides the conception of performance of contractual obligations in a case of change of circumstances, analyses connection between aforementioned institute and frustration and legal consequences of anullement or modifying of contract in a case of change of circumstances. The last chapter compares institutes of anullement of transactions accomplished under influence of error and performance of contractual obligations in a case of change of circumstances.

Raktažodžiai: error, transaction, anullemented transaction, frustration., nuginčijamas sandoris, contract, sandoris, suklydimas, sutartis, frustracija