eLABa objektas:   "Gyventojų senėjimas ir jo pasekmės", 2007,D:20061222:182637-91304
E. dokumentai
ETD (LT)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20061222_182637-91304
Dokumentas Magistro darbas
Prieigos teisės Laikotarpiu nuo 2006-12-22 iki 9900-01-31 neprieinamas. Pasibaigus laikotarpiui bus prieinama laisvai.
Institucija Mykolo Romerio universitetas
Mokslo kryptis 03 S - Vadyba ir administravimas
Atsakomybė Bielskienė, Jūratė - Magistro baigiamojo darbo autorius
Gražulis, Vladimiras - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Sudnickas, Tadas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Gruževskis, Boguslavas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos pirmininkas
Dačiulytė, Rūta - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Baležentis, Alvydas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Baležentis, Alvydas - Magistro baigiamojo darbo recenzentas
Darulis, Ramūnas - Magistro baigiamojo darbo vadovas
Žuromskaitė, Brigita - Magistro baigiamojo darbo vertinimo posėdžio sekretorius
Jagminas, Jonas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Stankūnienė, Vladislava - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Mykolo Romerio universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Gyventojų senėjimas ir jo pasekmės
Ageing of population and its outcome
Santrauka [EN]

SUMMARY

In this master’s work it is strived to find out determinant factors of the people from 50 till the age of senility pension integration into labour market and to set directions and means that increase occupation.

In the work there is analysed aging of inhabitants, evaluated demographic situation and changes in Lithuania., shown the main results of , discussed situation in the labour market of middle and before pension aged people.

In the work there is presented a research of possibilities of middle and before pension aged people’s integration into the labour market. It is based by the results of the research that integration of the unemployed into the labour market is directly dependent on professional preparation and motivation to work, corresponding the needs of the labour market.

Raktažodžiai: senėjimas, Demografine situacija, ageing, demographic situation