eLABa objektas:   "Amarų (Aphididae) ir tripsu (Thysanoptera) migracijos aktyvumas ir gausumas javuose bei jų kontrolė", 2006,D:20060601:130709-53754
E. dokumentai
ETD (EN)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20060601_130709-53754
Dokumentas Daktaro disertacijos santrauka
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Lietuvos žemės ūkio universitetas
Mokslo kryptis 06 B - Agronomija
Atsakomybė Šmatas, Remigijus - Disertacinio darbo autorius
Brazauskienė, Irena - Disertacinio darbo gynimo tarybos pirmininkas
Semaškienė, Roma - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Survilienė, Elena - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Staniulis, Juozas Benediktas - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Žiogas, Algimantas Feliksas - Disertacinio darbo oponentas
Tamutis, Vytautas - Disertacinio darbo gynimo tarybos narys
Juronis, Vidmantas Pranas - Disertacinio darbo mokslinis vadovas
Raudonis, Laimutis - Disertacinio darbo oponentas
Lietuvos žemės ūkio universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Amarų (Aphididae) ir tripsu (Thysanoptera) migracijos aktyvumas ir gausumas javuose bei jų kontrolė
Migration activity and abundance of aphids (Aphididae) and thrips (Thysanoptera) in cereals and their control
Santrauka [EN]

Environmental factors exert a great effect on the occurrence of aphids and thrips, their abundance and damage done in cereal crops, as well as the time of appearance of these pests in the crops, timing of their control and means used.

Species diversity of aphids and thrips in winter rye, triticale, wheat, and spring barley was identified. Variation of the abundance of the main species of aphids and thrips in the mentioned crops was determined in relation to crop growth stages and environmental factors. For the first time in Lithuania we estimated migration activity of R. padi and S. avenae using a suction trap and compared with the abundance of these aphid species in cereal crops.

The experimental data obtained in this study enables assessment of damage done by aphids and thrips in winter rye, triticale and wheat crops and estimation of expedience of the application of aphids and thrips control measures. Thrips threshold of harmfulness at which it is expedient to apply control measures was identified in winter rye.

Raktažodžiai: amarai, javai, thrips, aphids, tripsai, cereals