eLABa objektas:   "Hiperbolinio vaizdų filtravimo skirtingo matavimo erdvėse analizė", 2004,D:20040527:172339-16186
E. dokumentai
ETD (LT)
visi dokumentai ...
URL nuoroda http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2004~D_20040527_172339-16186
Dokumentas Magistro darbas
Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete.
Institucija Kauno technologijos universitetas
Mokslo kryptis 09 P - Informatika
Atsakomybė Puida, Mantas - Magistro baigiamojo darbo autorius
Valantinas, Jonas - Magistro baigiamojo darbo vadovas
Barauskas, Rimantas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Matickas, Jonas Kazimieras - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Plėštys, Rimantas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Pranevičius, Henrikas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Telksnys, Laimutis - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos pirmininkas
Mockus, Jonas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Jasinevičius, Raimundas - Magistro baigiamojo darbo vertinimo komisijos narys
Kanapeckas, Pranas - Magistro baigiamojo darbo recenzentas
Kauno technologijos universitetas - Mokslinį laipsnį teikianti institucija
Antraštė (-ės) Hiperbolinio vaizdų filtravimo skirtingo matavimo erdvėse analizė
Analysis of hyperbolic image filtering in spaces of different dimensionality
Santrauka [EN]

This Master degree paper analyses hyperbolic image filtering in spaces of different

dimensionality. It investigates the problem of optimal filtering space selection.

Several popular image compression methods (both lossless and lossy) are reviewed. This

paper analyses the problems of image smoothness parameter discovering, image

dimensionality changing, hyperbolic image filtering and filtering efficiency evaluation and

provides the solution methods of the problems.

Schemes for the experimental examination of theoretical propositions and hypotheses are

prepared. This paper comprehensively describes experiments with one-, two- and threedimensional

images and the results of the experiments.

Conclusions about the efficiency of hyperbolic image filtering in other than "native" image

space are based on the results of the experiments. The criterion for the selection of optimal

image filtering space is evaluated. Guidelines for further research are also discussed.

The presentation Specific Features of Hyperbolic Image Filtering, which was based on this

Master degree paper, was made at the conference Mathematics and Mathematical Modeling

(KTU – 2004). This text is available in appendixes.

Raktažodžiai: hyperbolic image filtering, skaitmeninių vaizdų suglaudinimas, hiperbolinis vaizdų filtravimas, diskrečiosios transformacijos, digital image compression, discrete transforms